Raudondvario medelynas
Raudondvaris, Medelyno g. 1
Tel.: (8-37) 549224

 

Veiklos ataskaita už 2010 metus


 METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(patvirtintas 2011-03-16 d. Generalinio miškų urėdo įsakymu Nr. 1B - 110)

Balansas (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

Aiškinamojo rašto priedai (PDF)

Aiškinamojo rašto 3.13.1. priedas "Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas" (PDF)

Aiškinamojo rašto 3.5.1. priedas "Ilgalaikis materialusis turtas" (PDF)

Aiškinamojo rašto 3.6.1. priedas "Investicinis turtas, apskaitomas tikrąja verte" (PDF)

Aiškinamojo rašto 3.6.2. priedas "Investicinis turtas, apskaitomas įsigijimo savikaina" (PDF)

Aiškinamojo rašto 3.7.1. priedas "Suteiktos paskolos" (PDF)

Aiškinamojo rašto 3.9.1. priedas "Atsargos" (PDF)

Aiškinamojo rašto 3.16.1. priedas"Įmonės įsipareigojimų būklė" (PDF)

Aiškinamojo rašto 3.18.1. priedas "Informacija apie verslo segmentus" (PDF)

Aiškinamojo rašto 3.19.1. priedas "Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai" (PDF)

Aiškinamojo rašto 3.24.1  priedas "Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis" (PDF)

Aiškinamojo rašto 3.25.1. priedas "Sandoriai su susijusiais juridiniais asmenimis" (PDF)

Pinigų srautų ataskaita (PDF)

Pelno (nuostolių) ataskaita ( PDF)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (PDF)

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS  IŠVADA (PDF)

VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2010 m. (PDF)VĮ Kauno miškų urėdija

El. paštas: info@kaunmu.lt
Romainių g. 2, 47327 Kaunas
Tel.: (8 ~ 37) 385600;Grupės Nr. 2100

+370 698 52122
Fak.: (8 ~ 37) 385493

Koordinatės 488864, 6087840 (LKS)  54o 55' 35.4" 23o 49' 35.7" (WGS)
 

Įmonės kodas: 159986516

PVM mokėtojo kodas LT599865113

A/s Nr.: LT037044060003177861

AB „SEB bankas" Banko kodas: 70440

A/s Nr.: LT177300010129482140

AB „Swedbank" Banko kodas: 73000Gaisringumas Ligos Medienos ištekliai