Darbo užmokestis

2015 metų: 

Bendras darbo užmokesčio fondas 797,0 tūkst. eurų.

Vidutinis darbuotojų skaičius 83,4 darbuotojai.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 796,4 eurų.

Darbuotojų skaičius ir darbo užmokestisDarbuotojų skaičius ir darbo užmokestis 

 Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų

skaičius

 Darbo užmikesčio

vidurkis per

mėnesį, eurai

 1. Miškų urėdas

 1

 1817,2

 2.  Padalinio vadovas

 9

 1036,3

 3.  Padalinio vadovo pavaduotojas

 8

 830,8

 4.  Vyriausias specialistas (vyr. miškininkas, vyr.  inžinierius)

 2

 1724,2

 5.  Specialistas

 19

 693,7

 6.  Darbininkas

 43

 725,0
2016 metų:

Bendras darbo užmokesčio fondas 779,9 tūkst. eurų.

Vidutinis darbuotojų skaičius 79 darbuotojų.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 820,6 eurų.

Darbuotojų skaičius ir darbo užmokestis

Eil.

Nr.

 Pareigybės pavadinimas
Darbuotojų

skaičius

Darbo užmikesčio

vidurkis per

mėnesį, eurai

 1.  Miškų urėdas  1  1939
 2.  Padalinio vadovas  9  1182
 3.  Padalinio vadovo pavaduotojas  8  883
 4.  Vyriausias specialistas (vyr. miškininkas, vyr. inžinierius)  2  1939
 5.  Specialistas  19  727
 6.  Darbininkas  43  826

2017 metų I ketvirtis

 

Eil.

Nr

Pareigybės pavadinimas  

Darbuotojų

skaičius

 Darbo užmokesčio
vidurkis per mėnesį, eurai
 1.  Miškų urėdas  1  2196
 2.  Padalinio vadovas  8  1134
 3.  Padalinio vadovo pavaduotojas  8  850
 4.   Vyriausias specialistas (vyr. miškininkas, vyr. inžinierius)  2  1638
 5.  Specelistai  19  765
 6.  Darbininkai  32  877

2017 metų II ketvirtis

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų

skaičius

Darbo užmokesčio

vidurkis per mėnesį, eurai

 1.  Miškų urėdas  1  2256
 2.  Padalinio (skyriaus) vadovas (viršininkas)  9  1099
 3.  Padalinio (skyriaus) vadovo (viršininko)

pavaduotojas

 7  838
 4.  Vyriausiasis specialistas ( vyr. miškininkas, vyr. inžinierius)  2  1796
 5.  Specialistas  18  813
 6.  Darbininkas  33  801