Raudondvario medelynas
Raudondvaris, Medelyno g. 1
Tel.: (8-37) 549224

 

Naujienos


Pasitarime diskutuota dėl vietinės reikšmės vidaus kelių

Pasitarime diskutuota dėl vietinės reikšmės vidaus kelių

Šių metų vasario 22 d. Aplinkos ministerijoje įvyko pasitarimas dėl vietinės reikšmės vidaus kelių (tarp jų ir miško) būklės. Pasitarime dalyvavo aplinkos viceministras L.Jonauskas, Miškų departamento direktorius V.Vaičiūnas, Generalinės miškų urėdijos generalinis miškų urėdas B.Sakalauskas, Valstybinės miškų tarnybos direktorius R.Prūsaitis, Miškų departamento, Valstybinės miškų tarnybos, Susisiekimo ministerijos, Lietuvos miško savininkų asociacijos, Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, miškų urėdijų atstovai.

Pasitarime buvo pateikta Aplinkos ministerijos Miškų departamento Privačių miškų skyriaus pozicija „Dėl vietinės reikšmės vidaus kelių (tarp jų ir miško) būklės. Teigiama, kad pastaruoju metu Aplinkos ministeriją pasiekia kai kurių rajonų savivaldybių (Zarasų, Jurbarko), Susisiekimo ministerijos siūlymai derinti miško kirtimų leidimus su seniūnais, taip siekiant užtikrinti kelių kokybę.
Kaip teigia Miškų departamento atstovai, Jurbarko rajono savivaldybė siūlo nukirstos medienos laikino sandėliavimo vietą bei kitas seniūnijos nustatytas medienos transportavimo sąlygas derinti su seniūnijos, kurios teritorijoje vyksta miško ruošos darbai, seniūnu. Zarasų rajono savivaldybė siūlo papildyti leidimą kirsti mišką prievolės išsaugoti kelius įrašymu, o išvežus medieną numatyti prievolę leidimo kirsti mišką turėtojui ant leidimo kirsti mišką gauti vietos seniūno parašą, patvirtinantį, kad medienos vežimo darbai baigti ir keliai nesugadinti. Susisiekimo ministerija siūlo, kad asmuo, gavęs leidimą kirsti mišką, prieš pradėdamas darbus, privalėtų apie tai informuoti valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčias kelių įmones. Taip pat siūlo leidime kirsti mišką nurodyti valstybinės reikšmės krašto ir (ar) rajoninės reikšmės kelių, kuriais bus iš miško vežama mediena, pavadinimą, ruožo ilgį, dangos tipą, galimą vežimo pradžią ir pabaigą ir pan.

Aplinkos ministerijos Miškų departamento atstovai išsakė pritarimą, kad problemų dėl miško kelių būklės yra, todėl norėtų akcentuoti šios srities teisinio reguliavimo aspektus.
· Kelių įstatyme (Žin. 1995, Nr. 44-1076; 2002, Nr. 101-4492) ir Kelių priežiūros tvarkos apraše, patvirtintame Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 (Žin. 2004, Nr. 25-771), nustatyta, kad vietinės reikšmės vidaus kelių, kuriems priskiriami ir miško keliai, taisymo bei priežiūros darbų užsakovo funkcijas vykdo ir šių kelių naudojimo priežiūrą organizuoja šių kelių savininkai (valdytojai).
· Miškų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001, Nr. 35-1161) 9 straipsnyje nustatyta, kad miško naudotojai privalo tausoti miško kelius, o Miškų įstatymo 12 straipsnyje teigiama, kad miško kelių, einančių per keleto miško savininkų ir valdytojų valdas, priežiūrą ir remontą privalo atlikti tų valdų valdytojai, savininkai ar naudotojai teisės aktų nustatyta tvarka.
· Nuostata, kad atliekant medienos ruošos darbus turi būti tausojami miško keliai, yra įrašyta ir į Leidimo kirsti mišką privataus miško savininkui blanką, patvirtintą aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 (Žin., 2011, Nr. 1-7). Atsakomybė už kelių gadinimą yra numatyta ir Administracinių teisės pažeidimų kodekse.
· Kelių priežiūros tvarkos aprašo 29 punkte nustatyta, kad kelio savininkas (valdytojas) gali laikinai apriboti, nutraukti eismą ar uždaryti kelią dėl eismo įvykių, stichinių nelaimių, per polaidį, esant itin karštiems orams (250 C ir daugiau), jeigu dėl to gali būti sugadintas kelias, taip pat kelio priežiūros darbų metu, kilus grėsmei saugiam eismui.

Daugiau

 

2013 02 26


VĮ Valstybinių miškų urėdija Kauno regioninis
padalinys

El. paštas: info@kaunmu.lt
Romainių g. 2, 47327 Kaunas
Tel.: (8 ~ 37) 385600;Grupės Nr. 2100

+370 698 52122
Fak.: (8 ~ 37) 385493

Koordinatės 488864, 6087840 (LKS)  54o 55' 35.4" 23o 49' 35.7" (WGS)
 

Įmonės kodas: 

PVM mokėtojo kodas LT

A/s Nr.: 

AB „SEB bankas" Banko kodas: 70440

A/s Nr.: 

AB „Swedbank" Banko kodas: 73000Gaisringumas Ligos Medienos ištekliai