Raudondvario medelynas
Raudondvaris, Medelyno g. 1
Tel.: (8-37) 549224

 

Naujienos


Norvegai skatina orų darbą Lietuvoje

Norvegai skatina orų darbą Lietuvoje


„MŪSŲ GIRIOS", 2013/2
ALGIRDAS RAUKA, Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos pirmininkas

Projektų  vykdymą ir finansavimą fondas vykdo per ,,Inovation Norway" organizaciją. Lietuvai iš minėto fondo 2013-2014 m. skyrė per 0,4 mln. eurų trišalio dialogo ir oraus darbo plėtotei. Žodis orus tapo  populiariu mūsų kasdienybėje. Dažnai girdime sakant - norime gyventi oriai. Darbuotojai iš darbdavių reikalauja oraus darbo ir uždarbio, kad
darbas būtų labiau vertinamas ir geriau apmokamas. Senjorai pasigenda orių pensijų.

Lietuvos įmonės ir organizacijos pateikė 19 paraiškų. Iš jų šešios, tarp kurių - ir Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacija, gavo 90 proc. projekto vertės finansavimą. Dalyvauti projekte mus paskatino profesinių  sąjungų narių apklausos rezultatai. Nariai pageidauja, kad būtų įtraukti į veiklą ir jaustųsi reikalingi. Apklausa išryškino ir kai kurias negeroves. Pavyzdžiui, net profesinės sąjungos nariai ne visi yra  perskaitę įmonės kolektyvinę sutartį, vidaus darbo taisykles, nors ir pasirašę, kad supažindinti. Projektą pavadinome ,,DESWOOD", kur DE simbolizuoja orų (decent) darbą, S - socialinį dialogą ir WOOD - miško, medienos pramonę. Projekte
dalyvauja ir remia mūsų kolegos iš Norvegijos ,,Industri Energi" (industrijos energetikos) federacijos bei Generalinė miškų urėdija. Siekiame skatinti darbuotojus miškų urėdijose, įmonėse ir organizacijose  gilinti žinias padoraus darbo ir socialinio dialogo klausimais. Suplanuoti seminarai, darbuotojų ir darbdavių konferencijos, susitikimai  - diskusijos prie apskrito stalo regionuose ir įmonėse. Sieksime keistis gera patirtimi, pasirašant kolektyvines sutartis ir vystyti dialogą, kuriame nėra pralaimėjusių, o laimi ir darbuotojai, ir darbdaviai.
Projekte keliamiems klausimams aptarti vasario 8 d. į Birštoną susirinko per 30 federacijos tarybos narių, profesinių sąjungų pirmininkų bei socialinių partnerių iš Generalinės miškų urėdijos ir ,,Industri Energi" federacijos atstovai - Generalinės miškų urėdijos vyriausias patarėjas Andrius Vancevičius, Ekonomikos, finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Vitalija Charačidienė, kolega Ole Kristian Paulsen iš Norvegijos. Federacijos pirmininko pavaduotoja projekto vadovė Inga Ruginienė visus detaliai supažindino su „DESWOOD" projektu, jo tikslais, siekiamais rezultatais, kuriuos vainikuotų šakinės kolektyvinės sutarties su Generaline  miškų urėdija pasirašymas.
Svečias  Ole Kristian iš „Industri Energi" pranešime išryškino Norvegijos patirtį, organizuojant orų darbą baldų įmonėse. Jis atkreipė dėmesį į projekto svarbą ir sėkmę, kuri priklausys nuo visų jame dalyvaujančiųjų pastangų.

A. Vancevičius pranešime plačiau apžvelgė oraus darbo  sampratą ir kas lemia šio darbo plėtrą. Jis pabrėžė, kad „orus darbas -  tinkamos darbo sąlygos, pakankamos pajamas už kokybiškai atliekamą darbą, kurios garantuoja pagrindinius ekonominius, socialinius ir šeimos  poreikius, taip pat Darbo kodekso paisymas, pagarba vienas kitam. Orumas - tai asmenybės bruožas, rodantis jos nuolatinį pasirengimą ginti, saugoti, palaikyti savo žmogiškąją vertę."  Ar galima darbą vadinti oriu, jei dirbantis darbuotojas negali išmaitinti šeimos, darbo sąlygos blogos, nepakenčiamas psichologinis klimatas ir pan. Žinoma, ne.  A. Vancevičius atkreipė dėmesį ir į kolektyvinių sutarčių svarbą. „Kolektyvinė sutartis yra efektyvus instrumentas darbuotojų ir darbdavių  tarpusavio darbo bei su juo susijusiems santykiams reguliuoti. Miškų urėdijų kolektyvinėje sutartyje šalys derybų keliu nustato darbo, profesines, socialines ir ekonomines sąlygas bei garantijas, kurios nėra  reglamentuotos įstatymų, kitų norminių teisės aktų (papildomos darbo apmokėjimo sąlygos, darbų ir darbuotojų tarifikavimas, pašalpų skyrimo tvarka, papildomos nemokamos mokslo ar papildomos kasmetinės ir t.t.) atostogos", - pažymėjo pranešėjas. Jis paminėjo pagerėjusias darbo sąlygas miškų urėdijose, ypač gaisrų stebėtojų, įrengus automatizuotą gaisrų stebėjimo sistemą.

Generalinės miškų urėdijos Ekonomikos, finansų ir apskaitos skyriaus vedėja Vitalija Charačidienė pranešime „Nauja darbo užmokesčio sistema VĮ miškų urėdijose" atspindėjo oraus darbo giluminę prasmę ir sulaukė dalyvių susidomėjimo. Adekvatus darbo apmokėjimas yra svarbiausia oraus darbo sudedamoji dalis. Miškų žinyboje dauguma žmonės dirba įtemptai, yra profesionalai. Tai rodo ir Jeilio (JAV) universiteto mokslininkų paskelbtas Lietuvos valstybinių miškų įvertinimas. Galime pasidžiaugti, kad net ekonominė krizė buvo įveikta civilizuotai ir kai kurių politikų  siekiai išdraskyti  Lietuvos valstybinių miškų sektorių tapo bevaisiais.  Valstybiniai miškininkai tyliai dirbo ir dirba Lietuvos miškų labui.
Žinoma,  nebuvo lengva dirbant sugretintas 2-3 pareigybes, kurios reikalauja neretai labai skirtingų žinių ir pasiruošimo, o darbo užmokestis buvo susimažintas vidutiniškai 27 proc. (visoje Lietuvoje vidutiniškai darbo užmokestis sumažintas vos 4-5 proc.). Miškų urėdijos pastaraisiais metais didžiąją dalį gaunamo pelno perveda į valstybės iždą, dažnai nepasilikdamos lėšų (ar neliekant) ne tik darbuotojų socialinėms reikmėms, bet ir miško būtiniems darbams. Ar tai teisinga? Ar tai galime  vadinti oriu darbu? Niekad pelno neduos gamtosauga, miško sodinimas, želdinių priežiūria, jaunuolynų ugdymas, kelių priežiūra, miško priešgaisrinė ir sanitarinė apsauga, kiti miškų ūkiui vystyti būtini
darbai, anksčiau vadinti biudžetiniais. Pelną gali duoti tik parduodama mediena. Bet ir tai yra susiję su jos paklausa rinkoje, medienos kokybe bei Vyriausybės patvirtintais kirtimo limitais.

Daugiau

 

2013 04 04


VĮ Valstybinių miškų urėdija Kauno regioninis
padalinys

El. paštas: info@kaunmu.lt
Romainių g. 2, 47327 Kaunas
Tel.: (8 ~ 37) 385600;Grupės Nr. 2100

+370 698 52122
Fak.: (8 ~ 37) 385493

Koordinatės 488864, 6087840 (LKS)  54o 55' 35.4" 23o 49' 35.7" (WGS)
 

Įmonės kodas: 

PVM mokėtojo kodas LT

A/s Nr.: 

AB „SEB bankas" Banko kodas: 70440

A/s Nr.: 

AB „Swedbank" Banko kodas: 73000Gaisringumas Ligos Medienos ištekliai