Raudondvario medelynas
Raudondvaris, Medelyno g. 1
Tel.: (8-37) 549224

 

Naujienos


Latvijos valstybiniai miškai – iš arčiau

Latvijos valstybiniai miškai - iš arčiau

 

„Mūsų girios", 2013/02

Sausio pabaigoje generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas, jo pavaduotojas Gintaras Visalga, Miško resursų ir prekybos  mediena skyriaus vyriausiasis specialistas Gintaras Paltanavičius, Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Sindaraitė, grupė įvairių šalies regionų miškų urėdijų vadovų - Kęstutis Šakūnas, Rimantas Kapušinskas, Vygantas Mierkis, Stasys Pališkis, Bronislovas Banys, Sigitas Kinderis su atsakomuoju vizitu lankėsi kaimyninėje Latvijoje, kur susitiko su šios šalies valstybinius miškus valdančios AB  „Latvijas valsts meži" (LVM) valdybos pirmininku Robertu Stripnieksu, kitais šios bendrovės vadovaujančiais darbuotojais, Latvijos medienos apdirbimo įmonių federacijos direktoriumi Kristansu Klausu. Seminare taip pat dalyvavo AB „Latvijas Finieris" valdybos pirmininkas Uldis Bikis, UAB „Likmerė" generalinis direktorius Mindaugas Kasmauskis, kiti šių įmonių darbuotojai.
Pasitarimo metu AB „Latvijas valsts meži" valdybos pirmininkas R. Stripnieks dalyvius supažindino su Latvijos valstybinių miškų ūkio struktūra, pagrindiniais ūkininkavimo principais, pasiekimais, sunkumais, veiklos perspektyvomis ir planais.

Truputį statistikos
Latvija - viena iš labiausiai miškais apaugusių šalių Europoje. Šioje šalyje miškai užima apie 3,2 mln. ha arba 52 proc. visos teritorijos. Vyrauja spygliuočių medynai (pušynai sudaro 48 proc., eglynai - 21 proc.), beržynai užima 24 proc. bei kiti lapuočiai - apie 7 proc. visų miškų. Metinis prieaugis - apie 11,7 mln. m3. AB „Latvijas valsts meži"  administruoja daugiau nei pusę šalies miškų, kita dalis priklauso privačiam sektoriui, savivaldybėms ir pan. Ūkiniai miškai užima 74,6 proc. arba 1,2 mln. ha visos LVM administruojamos žemės. Latvijos valstybinių miškų valdose saugomų teritorijų yra 336,6 tūkst. ha (20,8 proc.). Visuomenės poreikiams skirtos įvairaus pobūdžio poilsio vietos užima 75,1 tūkst. ha (4,6 proc.) LVM miškų ploto. Praėjusių metų duomenimis, Latvijoje buvo apie 150 000 miško savininkų, vidutinis privačios miško valdos plotas siekia 8,4 ha. Vykdant restitucijos įstatymo nuostatas, žemė bei miškai teisėtiems savininkams buvo gražinami tose vietose, kuriose jie arba jų protėviai valdė šį nekilnojamąjį turtą iki 1940 m. liepos 21 d.

Struktūra
Valdybos pirmininkas Robertas Stripnieks, dirbantis valstybinių miškų sistemoje nuo 1999 m. po jos reformavimo ir  LVM įkūrimo, sakė, kad  bendrovės struktūra liko nepakitusi iki mūsų dienų. AB „Latvijas valsts meži" veikia komerciniais principais bei vykdo valstybinių miškų naudojimo ir apsaugos savininko funkcijas. Visas bendrovės akcijų paketas priklauso Latvijos Žemės ūkio ministerijai. Aukščiausias AB „Latvijas valsts meži" organas - visuotinis akcininkų susirinkimas. LVM valdybą sudaro keturi asmenys, iš kurių vienas yra jos pirmininkas. Valdymo grandinėje žemyn toliau  eina korporatyvinė vadovybė bei struktūriniai vienetai - LVM Miškų ūkis (organizuojantis pagrindinius miškų ūkio darbus - nuo miško sodinimo iki medienos realizavimo), LVM Sėklos ir sodmenys, LVM Nekilnojamasis turtas, LVM Medžioklė ir poilsis.  AB LVM taip pat priklauso Jaunmokso pilis (100 proc.) bei dalis Miško produktų ir miško pramonės vystymo instituto (40,22 proc.). Vykdydama ekonominius, socialinius bei ekologinius veiklos prioritetus, LVM stengiasi realizuoti praktikoje pagrindinį strateginį tikslą - didinti valstybinių miškų kapitalo vertę ir kasmetinį medienos prieaugį. AB „Latvijas valsts meži" veikla paremta centralizuotu miškų ūkio darbų planavimu suskirstant juos lygmenimis bei prisilaikant septynių metų ciklo - nuo miško darbams reikalingos infrastruktūros sukūrimo, tolimesnio kirtimo darbų organizavimo iki miško atsodinimo bei želdinių priežiūros. 
 Dirba pelningai
Kaip sakė R. Stripnieks, Latvijos valstybinių miškų valdytojai dirba pelningai ir iš savo ūkinės veiklos moka nemažus dividendus valstybei. LVM pajamos 2012 m. sudarė 178,9 mln. latų, pelnas siekė 39,9 mln. latų,  investicijoms skirta apie 45, 3 mln. latų, o dividendų ir įvairių mokesčių pavidalu LVM šalies ir savivaldybių biudžetams 2012 m. sumokėta  apie 71 mln. latų. Atsižvelgiant į miškų sektoriaus valstybės finansavimą iš biudžeto, AB „Latvijas valsts meži" įvairių mokesčių pavidalu šalies biudžetui sumoka apie 28 proc. per metus nuo gautų pajamų. Reikia pastebėti, kad mūsų valstybinių miškų valdytojų mokestinė  našta yra didesnė, nes Lietuvos miškų urėdijų įnašas į šalies biudžetą pastaraisiais metais siekia per 40 proc. nuo gautų pajamų. Krizės laikotarpiu Latvijos vyriausybė, siekdama papildyti kiaurą šalies biudžetą, ženkliai padidino metines kirtimo normas valstybinių miškuose, todėl tuomet LVM kirto net iki 7,8 mln. m3 per metus. Pastaraisiais metais kertama mažiau - 2011 m. iškirsta 6,8 mln. m3 2012 m. - 5,7 mln. m3.

Daugiau

 

2013 04 04


VĮ Valstybinių miškų urėdija Kauno regioninis
padalinys

El. paštas: info@kaunmu.lt
Romainių g. 2, 47327 Kaunas
Tel.: (8 ~ 37) 385600;Grupės Nr. 2100

+370 698 52122
Fak.: (8 ~ 37) 385493

Koordinatės 488864, 6087840 (LKS)  54o 55' 35.4" 23o 49' 35.7" (WGS)
 

Įmonės kodas: 

PVM mokėtojo kodas LT

A/s Nr.: 

AB „SEB bankas" Banko kodas: 70440

A/s Nr.: 

AB „Swedbank" Banko kodas: 73000Gaisringumas Ligos Medienos ištekliai