Raudondvario medelynas
Raudondvaris, Medelyno g. 1
Tel.: (8-37) 549224

 

Naujienos


Šių metų balandžio 4 d. Kaune, Aleksandro Stulginskio universitete vyko Lietuvos miškininkų sąjungos Girininkų bendrijos tarybos posėdis

Šių metų balandžio 4 d. Kaune, Aleksandro Stulginskio universitete vyko Lietuvos miškininkų sąjungos Girininkų bendrijos tarybos posėdis

Posėdyje dalyvavo Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas doc. E.Bartkevičius, generalinis miškų urėdas B.Sakalauskas, Girininkų bendrijos tarybos pirmininkas R.Juzikis, Girininkų bendrijos tarybos nariai. Generalinis  miškų urėdas B.Sakalauskas pristatė Generalinės miškų urėdijos veiklos prioritetus 2013-2014 metams: dalyvavimas Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros programos priemonių plano rengime ir patvirtinto plano vykdyme, žaliavos biokurui valstybiniuose miškuose gamybos apimčių  didinimas, o taip pat prioritetinius ateinančių metų uždavinius - bendros centralizuotos miškų ūkio veiklos informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas, miško sanitarinės apsaugos priemonių prieš žievėgraužį tipografą įgyvendinimas, apvaliosios medienos, pagamintos valstybiniuose miškuose, elektroninės pardavimų sistemos tobulinimas.
LMS  Prezidentas doc. E.Bartkevičius pristatė girininkų kvalifikacijos kėlimo mokymo programų projektus, Jurbarko miškų urėdijos Kalvelių girininkijos girininkė pristatė pranešimą dėl Jaunųjų miško bičiulių sambūrio veiklos koordinavimo ir darbo su vaikais gerosios patirties, dėl girininkų mokymo programos. Posėdyje buvo diskutuojama dėl valstybinių miškų urėdijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos, dėl aktualių girininkams medienos gabenimo dokumentų pildymo tvarkos, dėl girininkų aprūpinimo kompiuteriais, ryšio priemonėmis, transportu, dėl kirtimo atliekų pardavimo bei biokuro paruošimo tvarkos, dėl „Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų" pakeitimo ir naujo Miško želdinimo ir žėlimo projekto išaiškinimo.

2013 04 05


VĮ Valstybinių miškų urėdija Kauno regioninis
padalinys

El. paštas: info@kaunmu.lt
Romainių g. 2, 47327 Kaunas
Tel.: (8 ~ 37) 385600;Grupės Nr. 2100

+370 698 52122
Fak.: (8 ~ 37) 385493

Koordinatės 488864, 6087840 (LKS)  54o 55' 35.4" 23o 49' 35.7" (WGS)
 

Įmonės kodas: 

PVM mokėtojo kodas LT

A/s Nr.: 

AB „SEB bankas" Banko kodas: 70440

A/s Nr.: 

AB „Swedbank" Banko kodas: 73000Gaisringumas Ligos Medienos ištekliai