Raudondvario medelynas
Raudondvaris, Medelyno g. 1
Tel.: (8-37) 549224

 

Naujienos


Siekiant išsaugoti pasaulio miškus

Žurnalas „Miškai" 
2013 m. birželis


Apie balandžio mėn. Stambule (Turkija) vykusį 10-ąjį Jungtinių Tautų Miškų forumą bei jo reikšmę Europos ir Lietuvos miškininkystei žurnalui pasakoja Forume Lietuvai atstovavęs Aplinkos ministerijos Miškų departamento direktorius Valdas Vaičiūnas.

Mandatas forumui - 15 metų
Jungtinių Tautų Ekonominių ir socialinių reikalų taryba 2000 m. įsteigė Jungtinių Tautų Miškų forumą (JTMF), o JT Generalinė asamblėja forumo veiklai mandatą suteikė iki 2015 metų. Forumo tikslas - skatinti visų tipų pasaulio miškų tvarkymą, apsaugą ir darnų vystymąsi stiprinant ilgalaikius šalių politinius įsipareigojimus šiam tikslui pasiekti. JTMF darbas organizuojamas kas dveji metai rengiant dviejų savaičių trukmės sesijas, kuriose šalių atstovai tiesiogiai aptaria ir sprendžia aktualiausius globalios miškų politikos klausimus. 

Priimti nutarimai
10-oji JTMF sesija pirmą kartą surengta ne JT būstinėje Niujorke, o Turkijos vyriausybės kvietimu vyko Stambule. Dėl grėsmingo pasaulio miškų plotų mažėjimo, kuris siekia 5-7 mln. ha kasmet, jų degradacijos, kita vertus, dėl augančio aplinkosauginio, ekonominio ir socialinio vaidmens ankstesnių forumų metu buvo bandyta susitarti dėl teisiškai įpareigojančio instrumento (konvencijos) miškų klausimais priėmimo pasauliniu mastu, tačiau šios pastangos žlugo. 2007 m. pavyko susitarti ir priimti tik teisiškai neįpareigojantį instrumentą visų tipų miškams, kurio nuostatų įgyvendinimas yra savanoriškas procesas ir apčiuopiamos įtakos pasaulio miškų būklės gerėjimui neduoda. Todėl Stambule daug diskutuota ne tik aktualiausiais miškų politikos klausimais, bet ir svarstytas tolesnis JTMF likimas, nes pagal suteiktą mandatą jo veikla baigsis po poros metų. Visų pirma, JTMF paragino šalių vyriausybes pripažinti, kad miškai ir jų socialinė bei ekonominė nauda yra esminė darnaus žmonijos vystymosi sąlyga, siekti globalaus konsensuso įgyvendinant su miškais susijusius tarptautinius susitarimus. Antra, Forumas nusprendė svarstyti savanoriško Globalaus miškų fondo, kaip finansinio instrumento, kuris prisidėtų prie darnaus miškininkavimo visų tipų miškuose, rėmimo. Taip pat buvo priimtos dvi į konkrečius veiksmus orientuotos rezoliucijos, kuriose pripažįstamas gyvybiškai svarbus miškų vaidmuo ir indėlis siekiant darnaus vystymosi bei kovojant su kompleksiniais globaliais iššūkiais. Forumo dalyviai sutarė, kad siekių geriau saugoti ir tvarkyti miškus, kaip svarbų gamtos išteklių, žlugimas kelia grėsmę pastangoms užtikrinti darnaus vystymosi tikslų, susijusių su maisto sauga, vandens kokybe, bioįvairove, klimato kaita, skurdo mažinimu, energetika ir žmonijos gerove, įgyvendinimą

Daugiau ...

 

2013 06 25


VĮ Valstybinių miškų urėdija Kauno regioninis
padalinys

El. paštas: info@kaunmu.lt
Romainių g. 2, 47327 Kaunas
Tel.: (8 ~ 37) 385600;Grupės Nr. 2100

+370 698 52122
Fak.: (8 ~ 37) 385493

Koordinatės 488864, 6087840 (LKS)  54o 55' 35.4" 23o 49' 35.7" (WGS)
 

Įmonės kodas: 

PVM mokėtojo kodas LT

A/s Nr.: 

AB „SEB bankas" Banko kodas: 70440

A/s Nr.: 

AB „Swedbank" Banko kodas: 73000Gaisringumas Ligos Medienos ištekliai