Raudondvario medelynas
Raudondvaris, Medelyno g. 1
Tel.: (8-37) 549224

 

Naujienos


ES paramos 2007-2013 m. nepanaudotų lėšų įsisavinimo galimybės

„Mūsų girios", 2013 / 06

Šiemet pirmam žemės ūkio paskirties žemės apželdinimui miškui skirta 45 mln. litų, o pirmam ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties apželdinimui mišku - 12,9 mln. litų parama. Jei šių lėšų nepakaks visiems norintiems įveisti mišką ar plantacinius trumpos rotacijos želdinius, pirmenybė bus teikiama pareiškėjams: kurie iki šiol nebuvo gavę ES paramos miškui veisti; miškas (išskyrus trumpos rotacijos plantacinius želdinius) veisiamas fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančioje žemėje; jų žemė mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje arba jos našumas vertinamas iki 32 balų; žemės sklypai, kuriuose planuojama veisti mišką, suformuoti žemės konsolidacijos projekte; pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba kooperatyvo narys. Miško įveisimo, priežiūros bei apsaugos išmokos dydis už 1 ha ir šiemet priklauso nuo vietovės palankumo ūkininkauti bei įveisiamų želdinių rūšinės sudėties:

- už 1 ha spygliuočių su lapuočiais (ne mažiau kaip 20 proc.) ar minkštųjų lapuočių želdinių ir žėlinių įveisimą palankiose ūkininkauti vietovėse mokama 4698,57 litų išmoka, mažiau palankiose  vietovėse - 5369,79 Lt bei 1330 Lt kasmetinė išmoka už želdinių priežiūrą ir apsaugą; 
- už 1 ha spygliuočių ir minkštųjų lapuočių želdinių su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) liepų priemaiša - atitinkamai: 6264,76 Lt, 7159,73 Lt, 1551,69 Lt; 
- už 1 ha kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdinių su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc. - atitinkamai: 7830,95 Lt, 8949,66 Lt, 1773,6 Lt; 
- už 1 ha kietųjų lapuočių, liepų, selekcinių drebulių (įskaitant hibridines drebules) grynų želdinių - atitinkamai: 9397,14 Lt, 10 739,59 Lt, 1773,36 Lt; 
- už 1 ha ąžuolų želdinių, kai želdinamame plote pasodinta ir apsaugota individualiomis apsaugomis ne mažiau kaip 2500 vnt./ha ąžuolo sodmenų - atitinkamai: 14 095,71 Lt, 16 109,38 Lt, 2216,70 Lt; 
- už 1 ha greitai augančių hibridinių drebulių trumpos rotacijos plantacinių želdinių - atitinkamai: 9397,14 Lt ir 10 739,59 Lt; 
- už 1 ha kitų greitai augančių medžių trumpos rotacijos plantacinių  želdinių - atitinkamai: 4698,57 Lt ir 5369,79 Lt.

Įveisus mišką geros agrarinės būklės žemėje, kuri 2-ejus metus iki paraiškos pateikimo buvo deklaruota tiesioginėms išmokoms gauti, papildomai 15 metų mokama prarastųjų pajamų kompensavimo išmoka: ūkininkų kategorijai priskiriamiems pareiškėjams - 383,26 Lt/ha, kitiems - 86,32 Lt/ha.

Daugiau...

 

2013 07 17


VĮ Valstybinių miškų urėdija Kauno regioninis
padalinys

El. paštas: info@kaunmu.lt
Romainių g. 2, 47327 Kaunas
Tel.: (8 ~ 37) 385600;Grupės Nr. 2100

+370 698 52122
Fak.: (8 ~ 37) 385493

Koordinatės 488864, 6087840 (LKS)  54o 55' 35.4" 23o 49' 35.7" (WGS)
 

Įmonės kodas: 

PVM mokėtojo kodas LT

A/s Nr.: 

AB „SEB bankas" Banko kodas: 70440

A/s Nr.: 

AB „Swedbank" Banko kodas: 73000Gaisringumas Ligos Medienos ištekliai