Kauno miškų urėdijos profesinė sąjunga

KAUNO MIŠKŲ URĖDIJOS PROFESINĖ SĄJUNGA

Kauno miškų urėdijos profesinė sąjunga (toliau KMUPS) sudaro 52 nariiai VĮ Kauno miškų urėdijos darbuotojai.

KMUPS įeina į Lietuvos miško ir miško pramonės profesinių sąjungų federaciją bei Lietuvos profesinių sąjungų konfederaciją.

KMUPS aktyviai dalyvauja Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Kauno regioninio centro (LPSK kRC) veikloje