Raudondvario medelynas
Raudondvaris, Medelyno g. 1
Tel.: (8-37) 549224

 

Miškų sertifikavimas


Miškų Sertifikavimas

 

 

 Forest Stewardship Council® oficialiai FSC® buvo įkurta 1993m.,Toronto mieste. FSC įkurta tam, kad nustatytų pasaulinius tinkamai tvarkomų miškų standartus ir propaguotų sertifikuotų produktų naudojimą, pažymint juos išskirtiniu ženklu. FSC būstinė yra Bonnoje, Vokietijoje. FSC vadovauja renkama valdyba, kurios sudėtyje yra pramonės, gamtosaugos, tenykščių žmonių ir kitų miško sektoriaus dalyvių atstovai. FSC veikia kaip centrinė institucija, prižiūrinti ir patvirtinanti nacionalinius ir regioninius FSC standartus. Siekiant apibrėžti aplinkosauginiu požiūriu atsakingą ir ekonominiu požiūriu perspektyvų miškų tvarkymą, FSC paruošė bendrus miškų valdymo principus ir kriterijus, kurie galioja visame pasaulyje ir apima tenykščių žmonių teises, ilgalaikį ekonominį gyvybingumą, senųjų natūralių miškų išsaugojimą, nuolatinį monitoringą. 
FSC turi teisę akredituoti nepriklausomus sertifikuotojus, galinčius išduoti FSC sertifikatus. Sertifikavimo tikslas - pasiekti, kad miškai būtų tvarkomi ir naudojami, laikantis atsakingų miškų ūkio principų, tai yra, nekenkiant miškų ekologinėms, socialinėms bei ekonominėms funkcijoms, laikantis Europos laukinės gamtos apsaugos konvencijos, Jungtinių Tautų konferencijoje "Aplinka ir plėtra" priimtų pasaulio miškų išsaugojimo principų bei kitų tarptautinių susitarimų miškų išsaugojimo klausimais.
VĮ Kauno miškų urėdijos miško produktai yra įteisinti kaip kilę iš miškų, kuriuose ūkininkaujama pagal tarptautinius FSC® miškų sertifikavimo principus ir kriterijus, įvertintus nepriklausomų ekspertų. VĮ Kauno miškų urėdija vykdydama priskirtųvalstybinės reikšmės miškų valdymą ir tvarkymą yra įsipareigojusi laikytis FSC miškų sertifikavimo sistemos principų ir kriterijų (PDF).

 

Urėdijos valstybiniai miškai yra sertifikuoti tarptautinių sertifikuojančių orgsnizacijų pagal Smart Wood veiklos programą ir 2004 metais gavo tai patvirtinantį sertifikatą. Miškų ekosistemos išsaugojimui, urėdijos teritorijoje yra įsteigti Babtų-Varluvos bei Padauguvos biosferos poligonai, išskirta visa eilė saugomų teritorijų miško žemėje, organizuojamas ūkininkavimas artimo gamtai miškininkavimo principais.Urėdijos specialistai nuolatos atlieka gyvūnijos ir augalijos stebėseną (monitoringą), kaupia informaciją apie rūšių įvairovę, paukščių lizdavietes, perimvietes, retus augalus ir gyvūnus, o taip pat ir įrašytus į Lietuvos Raudonąją knygą.

 

Kviečiame, kad prie šių darbų aktyviai prisijungtų urėdijoje atliekantys gamybines praktikas aukštųjų mokyklų ir kolegijų studentai, gamtosaugininkai, miškotvarkininkai, seniūnijų bendruomenės ir visi tie, kas neabejingi natūralios gamtos išsaugojimui. Raginame visus miškų lankytojus informuoti artimiausios girininkijos arba urėdijos darbuotojus apie miške pastebėtus retų paukščių lizdus, retas nykstančias augalų ir gyvūnų rūšis, miškų ir aplinkos teršėjus.
Informacinis telefonas: (8 37) 385600, el.paštas info@kaunmu.lt

 

Daugiau informacijos apie FSC principus ir kriterijus galima rasti oficialiame FSC interneto tinklalapyje www.fsc.org

LR saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių žiniaraštis (valstybinės reikšmės miškai)

 Sklypai su saugomų paukščių lizdavietėmis


Sklypai saugomų paukščių perimvietėmis


Sklypai saugomų augalų, samanų ir kerpių radvietėmis


Sklypai su saugomų vabalų radvietėmis

 

VĮ Kauno miškų urėdijos stebėsenos procedūros ir yatingos vertės miškų išsaugojimo tvarka

 

 

 

 

 

 

 VĮ Valstybinių miškų urėdija Kauno regioninis
padalinys

El. paštas: info@kaunmu.lt
Romainių g. 2, 47327 Kaunas
Tel.: (8 ~ 37) 385600;Grupės Nr. 2100

+370 698 52122
Fak.: (8 ~ 37) 385493

Koordinatės 488864, 6087840 (LKS)  54o 55' 35.4" 23o 49' 35.7" (WGS)
 

Įmonės kodas: 

PVM mokėtojo kodas LT

A/s Nr.: 

AB „SEB bankas" Banko kodas: 70440

A/s Nr.: 

AB „Swedbank" Banko kodas: 73000Gaisringumas Ligos Medienos ištekliai