Priešgaisrinė apsauga

MIŠKO GAISRAI URĖDIJOS  VEIKLOS TERITORIJOJE
PER PASKUTINIUS 12 METŲ

Metai

Gaisrų skaičius, vnt.

Gaisraviečių plotas, ha

Iš jo – medynuose, ha

Vidutinis vienos gaisravietės plotas, ha

 2004

3

 0,12

 0,12

 0,04

 2005

 –

 –

 –

 2006

 17

 4,34

 4,34

 0,26

 2007

 –

 –

 –

 –

 2008

 2

0,2

 0,2

 0,10

 2009

 2

0,17

 0,17

 0,09

 2010

1

0,08

 0,08

 0,08

 2011

6

1,82

 0,85

0,3

 2012

 1

0,1

 0,1

 0,1

 2013

 3

0,17

 0,17

0,06

 2014 1 0,01  0,01  0,01

 2015

 3

 0,36

 0,36

 0,12

 2016 1  0,09 0,09  0,09

 

Rekreacijai naudojamos teritorijos sudaro apie trečdalį Lietuvos ploto. Pakaunės miškai – gausiai lankoma ir mėgstama miestiečių poilsio vieta. Priemiestinei miškų zonai tenka didelė apkrova, balandžio – spalio mėnesiais miškuose per savaitgalį apsilanko nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių poilsiautojų, ko pasekoje susidaro ypatingas pavojus miško gaisrams kilti. Siekiant išsaugoti esamus gamtos turtus ir sustiprinti priešgaisrinę miškų apsaugą,  2011 m. urėdijos veiklos teritorijoje panaudojant Europos Sąjungos paramos fondų lėšas, įdiegta moderni antžeminė automatinė miško gaisrų stebėjimo sistema. Miško gaisrų stebėjimo sistemos pagrindą sudaro skaitmeninės vaizdo kameros su objektyvu ir specialiu optiniu filtru, lauko korpusu ir horizontaliu/vertikaliu kamerų valdymo įrenginiu, urėdijoje įdiegta sistema aptinka dūmus ir nustato galimo gaisro vietą (koordinates). Apie kilusį gaisrą AAMGSS opertorius praneša girininkijai. Pirmieji į gaisravietę išvažiuoja girininkijos komanda. Gavęs pranešimą, kad gaisro užgesinti girininkija negali, centro budintis siunčia priešgaisrinės stoties mašiną arba rajono priešgaisrinės tarnybos mašinas.

Praeitos miškotvarkos metu buvo sudarytas ilgalaikis – perspektyvinis priešgaisrinių priemonių projektas. Priešgaisrinės priemonės buvo projektuojamos bendrai visam miškų ūkiui, nepaisant esamų girininkijų ribų. Šiuo metu nemaža dalis miškų yra jau privatūs, šie miškai didesniais ar mažesniais masyvais įsiterpia tarp valstybinės reikšmės miškų arba yra šalia jų. Neatsargiai elgiantis su ugnimi miške, valstybiniame ar privačiame, gaisrai gali išsiplėsti ir padaryti didelių nuostolių gamtai ir žmonėms. Todėl ir šiuo metu visuose miškuose taikoma vieninga priešgaisrinių priemonių sistema, apimanti stebėjimo, profilaktinės ir priešgaisrinės saugos priemones. Dauguma privačių miškų savininkų mažai domisi priešgaisrine miškų apsauga, retai vykdo kokias nors priešgaisrines priemones. Be to, ne visur ir ne visada yra galimybių jiems tą padaryti. Todėl galima sakyti, kad visas krūvis organizuojant priešgaisrinę apsaugą, vykdant reikalingas priešgaisrines priemones, gesinant miškus, tenka miškų urėdijai.
Miškų urėdija, vadovaudamasi praeitos miškotvarkos sudarytu priešgaisrinių priemonių planu, kai kuriuos jame numatytus realius darbus jau atliko arba jame numatytos priemonės pagal reikalą ir galimybes nuolat vykdomos. Per metus vidutiniškai atnaujinama ar įrengiama 53 km. priešgaisrinių mineralizuotų juostų.
Miškų urėdija turi dvi gaisrines mašinas GAZ-3308 ir „LANDROVER“ bei 15 radijo stočių.

Pastebėję degantį mišką, skubėkite jį užgesinti turimomis priemonėmis: automobilio gesintuvu, kastuvu, lapuočių medžių šakų šluotomis, nukirsto jauno medelio vešlia laja. Jei patys to neįstengiate, skubiai praneškite priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai tel. 112

 

 

TELEFONAI, PRIE KURIŲ BUDIMA URĖDIJOJE GAISRAMS KILTI PALANKIU LAIKOTARPIU

 

Antžeminės automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos operatorius (8~37)440647; (8~686) 03821

Grupės Nr.  2093 arba 2100

Atsakingi darbuotojai darbo metu: (8~37) 385569; (8~37) 385600,

 

Miško želdinimo inžinierius Mindaugas Petkevičius mob. tel.  8 614 22759;

Miško apsaugos inžinierius Tomas Valiauskas mob.tel. 8 686 13602;

Urėdijos sargai ne darbo metu: (8~37) 385569; Mob.tel.: (8~698) 52122 Grupės Nr. 2100