Urėdijos istorija

 Kauno miškų urėdija įkurta 1919 m. gruodžio 5 d. (Miškų departamento aplinkraštis Nr. 5155). Jos 22 006 ha. plotą sudarė penkios girininkijos: Kauno, Rumšiškių, Praveniškių, Turžėnų ir Babtų.
Urėdijos buveinė buvo dabartinės Karmėlavos girininkijos senajame administraciniame pastate Turžėnų kaime.
1951 m. urėdijos administracija iš Turžėnų persikėlė į Kauno miestą, o 1974 m. Kauno rajoną Romainių gyvenvieteje naujai pastatytos gamybinės bazės administracinį pastatą.
Per 87 metus urėdijoje įvyko įvairių pokyčių: keitėsi struktūriniai padaliniai, jų pavadinimai, plotas, vadovai.
2004 m. miškų įnventorizacijos duomenimis bendras urėdijos teritorijoje esančių miškų plotas – 26225 ha.

Valstybinės reikšmės miškai užima  16319 ha., privatūs ir skirti nusavybės teisių atkūrimui – 9474 ha, kitų naudotojų miškai – 433 ha.  Visas urėdijos valdomų miškų plotas paskirstytas 6 girininkijoms ir 16 eiguvų.

 Jaunuolynai sudaro 37 %, pusamžiai – 17 %, pribręstantys – 9 %, brandūs – 37 %. Vidutinis medynų amžius 57 metai, vidutinis tūris 195 m 3/ha, brandžių 286 m 3/ha. Vyrauja minkštųjų lapuočių medynai (49 %), spygliuočiai (38 %), kietieji lapuočiai (13 %).
Pagrindiniais kirtimais per metus iškertama iki 220 ha miško. Visų rūšių kirtimais pagaminama 20 tūkst. m 3 įvairių rąstų, 10 tūkst. m 3 popiermedžių, 11 tūkst. m 3 tarinių rąstelių, 12 tūkst. m 3 malkų ir 6 tūkst. m 3 plokščių medienos. 3 tūkst. m 3 realizuojama nenukirstu mišku.
VĮ Kauno mišku urėdijos valstybiniai miškai 2003 metais buvo sertifikuoti pagal Smart Wood veiklos programa ir gavo tai patvirtinanti sertifikatą. Šio sertifikato suteikimas urėdijai patvirtina, kad dirbama laikantis tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principo, t.y. nekenkiant mišku ekologinėms, socialinėms bei ekonominėms funkcijoms. Atsižvelgiant ir i tai, kad kai kurios Lietuvos medienos pramones ir prekybos įmones, eksportuojančios savo produkcija i Vakaru Europa, jau pageidauja patvirtinimo, kad mūsų mediena bei kiti miško produktai yra kilę ir gerai tvarkomu miškų, nepriklausomai įvertintų tarptautinių sertifikuojančių organizacijų.Kauno miškų urėdijoje genių ir pakščių apsaugai įsteigti biosferos poligonai.