Viešųjų pirkimų komisija

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA
2011 m. rugsėjo 14 d. Nr. V1- 147Sudaryta nuolatinė VĮ Kauno miškų urėdijos Viešųjų pirkimų komisija viešiesiems pirkimams atlikti pagal urėdijoje nustatytą tvarką:

Komisijos pirmininkas – vyr. inžinierius Saulius Lazauskas 8 698 26952.

Komisijos nariai:

Vyriausiasis miškininkas Juozas Jermalavičius 8 698 13545,

Medienos ruošos, prekybos ir techninio padalinio viršininkas Konstantinas Žūtautas 8 686 13426,

medienos ruošos ir darbų saugos inžinierius Juozas Klimkevičius 8 698 26951,

mechanikas Gintaras Baležentis 8 687 76556.