Vardinis ąžuolas – šviesios atminties miškininkui

Vardinis ąžuolas – šviesios atminties miškininkui

Tokiu būdu pagerbti vieną iškiliausių šalies miškininkų rengiasi „Žaliuojanti Vilnija”, tarp kurios narių yra itin daug miškininkų ir Lietuvai pagražinti Vilniaus draugija, iniciatyvą palaiko ir visokeriopai remia Kėdainių miškų urėdija. Kaip teigia „Žaliuojančios Vilnijos” veteranė, Aplinkos ministerijos Miškų departamento vyriausioji specialistė Zita Bitvinskaitė, šviesios atminties Zdislovas Truskauskas irgi visa siela prijautė šiai draugijai.

Kėdainiuose pasodintas ąžuolas bus ne pirmasis garbiam miškininkui pagerbti. 2012 m. kovo 19-ąją, Žemės dienos išvakarėse rašytojo Romo Sadausko iniciatyva ąžuoliukas Zdislovui Truskauskui atminti pasodintas Rašytojų sąjungos kieme.
Tais pačiais 2012-aisiais metais Zdislovo Truskausko šeimos nariai, buvę kolegos ir kitų institucijų atstovai visą ąžuoliukų ir liepų giraitę jam pasodino Ig­na­li­nos miš­kų urė­di­jos Dau­gė­liš­kio gi­ri­nin­ki­jo­je, Andrikavo miško pamiškėje. Šiai gi­rai­tei pa­žy­mė­ti prie ke­lio ati­deng­tas ute­niš­kio tau­to­dai­li­nin­ko Pra­no Ka­ziū­no iš­skob­tas sto­gas­tul­pis, ša­lia jo pa­so­din­ta ke­le­tas au­ges­nių ąžuo­liu­kų ir iš Dub­ra­vos me­de­ly­no at­vež­ta pu­šai­tė, iš­au­gin­ta iš po­pie­žiaus Be­ne­dik­to XVI Var­šu­vo­je 2006 m. pa­šven­tin­tų sėk­l

 

Daugiau

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *