Raudondvario medelynas
Raudondvaris, Medelyno g. 1
Tel.: (8-37) 549224

 

Naujienos


Miškų urėdų taryba aptarė miškininkams svarbius klausimus

škų urėdų taryba aptarė miškininkams svarbius klausimus

Šių metų balandžio 17 d. vyko miškų urėdų tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Generalinės miškų urėdijos vadovybė.
Posėdyje dalyvavo generalinis miškų urėdas Benjaminas Sakalauskas, generalinio miškų urėdo pavaduotojai Petras Kanapienis ir Gintaras Visalga, Generalinės miškų urėdijos vyriausiasis patarėjas Andrius Vancevičius, VĮ miškų urėdijų miškų urėdai. Posėdžiui pirmininkavo Miškų urėdų tarybos valdybos pirmininkas, VĮ Dubravos eksperimentinės mokomosios miškų urėdijos miškų urėdas Kęstutis Šakūnas.
Generalinis miškų urėdas B. Sakalauskas miškų urėdus informavo apie įvykusius LR seimo Ekonomikos ir Aplinkos komiteto posėdžius, kuriuose jis dalyvavo. Minėtuose komitetuose diskutuoti aktualūs klausimai dėl miškų urėdijų generuojamos turto grąžos ir pelningumo normos, dėl prekybos mediena tvarkos, kuri garantuotų pirmenybę mediena aprūpinti Lietuvos gamintojus, dėl miškų urėdijų dalyvavimo biokuro gamybos klasteryje, taip pat galimus biokuro gamybos rezervus (mediena iš jaunuolynų ugdymo kirtimų, melioracijos griovių ir pakelių valymo ir kt.) bei dalies rezervuotų miškų perdavimo miškų urėdijoms galimybes (tai sudarytų apie 60 tūkst. ha).

Generalinis miškų urėdas taip pat kalbėjo apie poreikį patikslinti miškų urėdijų vidinės miškotvarkos projektus dėl miško kirtimo atliekų kiekių nustatymo, dėl neplynų kirtimų apimčių, dėl miško atkūrimo želdymo ir žėlimo būdu apimčių, dėl naujų ir rekonstruotinų miško kelių projektavimo, dėl rekreacinių objektų projektavimo miškų urėdijose. Patikslintų miškotvarkos projektų pagrindu būtų galima inicijuoti Nacionalinės miškų programos pakeitimus, taip pat dalyvauti ES finansuojamuose projektuose.

Vienas iš svarbiausių tarybos posėdžio klausimų buvo dėl VĮ miškų urėdijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos. Generalinis miškų urėdas pabrėžė, kad pavyzdinę darbo apmokėjimo tvarką bei miškų urėdijų valdybose patvirtintus nuostatus reikia tobulinti, o jų nuostatas įgyvendinti palaipsniui - iki 2016 m. Nerekomenduojama peržiūrėti darbo sutarčių su darbuotojais, mažinant jų pareigines algas. B. Sakalauskas taip pat pabrėžė, kad atlyginimai turi būti subalansuoti tarp vidutinių darbo krūvių ir specialistų vidutinių darbo užmokesčio vidurkių.

Daugiau

 

2013 04 22


VĮ Valstybinių miškų urėdija Kauno regioninis
padalinys

El. paštas: info@kaunmu.lt
Romainių g. 2, 47327 Kaunas
Tel.: (8 ~ 37) 385600;Grupės Nr. 2100

+370 698 52122
Fak.: (8 ~ 37) 385493

Koordinatės 488864, 6087840 (LKS)  54o 55' 35.4" 23o 49' 35.7" (WGS)
 

Įmonės kodas: 

PVM mokėtojo kodas LT

A/s Nr.: 

AB „SEB bankas" Banko kodas: 70440

A/s Nr.: 

AB „Swedbank" Banko kodas: 73000Gaisringumas Ligos Medienos ištekliai