Raudondvario medelynas
Raudondvaris, Medelyno g. 1
Tel.: (8-37) 549224

 

Naujienos


Biokuro gamintojų galvose – sumaištis

Kazimieras Šliužas
Lietuvos žinios 
2013-06-13

Ener­ge­ti­kos ku­ro bir­žos „Balt­pool" su­reng­ta kon­fe­ren­ci­ja bio­ku­ro ga­min­to­jų abe­jo­nių ne­išsk­lai­dė, tik dar la­biau iš­ryš­ki­no dve­jo­nes dėl rei­ka­la­vi­mo re­gu­liuo­ja­miems ši­lu­mos tie­kė­jams pirk­ti bio­ku­rą per bir­žą. 
Jau po 2-3 sa­vai­čių, kaip ti­ki­ma­si, Vy­riau­sy­bė­je bus pa­tvir­tin­tas nau­ja­sis bir­žos reg­la­men­tas ir pri­im­ti bū­ti­ni įsta­ty­mų ly­di­mų­jų ak­tų pa­kei­ti­mai. Ji tu­rė­tų pra­dė­ti dirb­ti pa­gal nau­ją mo­de­lį, o re­gu­liuo­ja­mi cen­tra­li­zuo­tos ši­lu­mos tie­kė­jai da­lį rei­ka­lin­go bio­ku­ro pirk­ti tar­pi­nin­kau­jant bir­žai

daugiau..

2013 06 14


VĮ Valstybinių miškų urėdija Kauno regioninis
padalinys

El. paštas: info@kaunmu.lt
Romainių g. 2, 47327 Kaunas
Tel.: (8 ~ 37) 385600;Grupės Nr. 2100

+370 698 52122
Fak.: (8 ~ 37) 385493

Koordinatės 488864, 6087840 (LKS)  54o 55' 35.4" 23o 49' 35.7" (WGS)
 

Įmonės kodas: 

PVM mokėtojo kodas LT

A/s Nr.: 

AB „SEB bankas" Banko kodas: 70440

A/s Nr.: 

AB „Swedbank" Banko kodas: 73000Gaisringumas Ligos Medienos ištekliai